Home Playlist Sessies Essentials Top 100 Contact

Vertrouwelijke verwerking van je persoonlijke gegevens

Je kunt duyster-online.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als je wilt deelnemen aan verkiezingen, wedstrijden of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals het meewerken aan de website), moet je een gebruikersprofiel aanmaken. Dat betekent dat je de registratieprocedure moet doorlopen en daarbij ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie geven over jezelf.

Telkens als je persoonlijke informatie verstrekt, zal die behandeld worden in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens in België (De website wordt om die reden ook gehost op servers die zich fysiek in België bevinden !):

  • Door je persoonsgegevens door te geven, geef je duyster-online.be uitdrukkelijk de toestemming om die te verwerken voor de hierna vermelde doelen of voor het doel dat vermeld is op de webpagina waarop je de gegevens nalaat.
  • De persoonlijke gegevens die je doorgeeft, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Enkel de webmaster kan dit bestand raadplegen. De informatie zal enkel voor interne doeleinden worden gebruikt en eventueel om met jou in contact te treden om je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.
  • duyster-online.be geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. Indien in een uitzonderlijk geval duyster-online.be van plan is je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties waarmee duyster-online.be samenwerkt, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt er om je toestemming gevraagd.
  • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk (in praktijk betekent dit dat de gegevens verwijderd worden 30 dagen na het aflopen van de actie). Je hebt het recht de gegevens die duyster-online.be over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Je kan ook op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van duyster-online.be worden verwijderd. Hiervoor neem je contact op met de webmaster
  • Gebruik van cookies: soms zal de website gebruik maken van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die de webserver doorstuurt en die bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt gebruikt om jouw identiteit te verifiëren zodat je niet bij elk bezoek aan de site je gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. Je behoudt de mogelijkheid om je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens er cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
  • We gebruiken AWStats om een overzicht te verkrijgen van de populairste pagina's. We gebruiken de API's van YouTubewe om video te integreren in de website. Maar daardoor kunnen die websites ook informatie over de bezoekers van duyster-online verzamelen (jullie dus). Je kan dit vermijden door o.a. Do Not Track+ (alle browsers) en/of NoScript (Firefox/Chrome) te installeren in je browser.
  • Video- en audiobestanden worden daar waar mogelijk geïntegreerd zodat alles een levendiger karakter krijgt. We maken daarbij gebruik van technologiën onder de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Unported License (BY-NC-SA). Wij hosten géén multimediabestanden op onze servers, maar gebruiken de publiek toegankelijke internetadressen en verwijzingen naar de fysieke bestanden. Deze embedded content behoudt de licentie waaronder het oorspronkelijk gepubliceerd werd.
  • All Last.fm data is user-contributed text available under the Creative Commons By-SA License and may also be available under the GNU FDL.
  • Uit principiële overwegingen en gemakzucht is er op deze webpagina's geen reclame te vinden.